Zahvaljujem Svetlani Stojković, osnivaču fb grupe „Survival“, što mi je ukazala na ovaj prilog na YouTube-u.

Advertisements