Da se ispovedim potaknut pisanjem Rade72 pod naslovom: „Blog igrica- Zašto pišem blogove?“
Poodavno sam se, u više navrata, smatrao izazvanim da javno objavim neko svoje mišljenje. Koristio sam preteče današnjih foruma, novinsku rubriku pod nazivom „Pisma čitalaca“ ili slično.
Nije mi pisanje rukom i prepisivanje (po potrebi), bilo privlačno pa sam pisao retko.
Onda su se pojavili računari i, umnogome, olakšali pisanje. Programi su, u odnosu na današnje, bili primitivni, miševi nisu postojali, ali je pisanje ipak bilo mnogo lakše.
Svakodnevno suočen sa „znalcima“ napisao sam niz tekstova kojima sam hteo da na popularan i razumljiv način približim elektrotehniku svakodnevnim korisnicima bez ikakvog prethodnog znanja iz te oblasti. Tekstove sam nazvao „(Elektro)tehničke greške i zablude“. Obradio sam ukupno 14 pitanja. Da je štampano, bila bi to knjižica formata i obima slična indeksu. Smatrajući obostrano korisnim, zamislio sam da je Preduzeće odštampa i besplatno deli potrošačima. Nikakav honorar nisam tražio. U Preduzeću, naravno, nisu pokazali ni najmanji interes za to.
Troškovi štampe bi bili mali, mogao sam čak i sam da ih platim, ali sam se zainatio i nisam hteo.
Nesuđena je knjižica ostala u računaru.
Pokazalo se da što god napišem u računaru „hleba ne traži“, pa sam pribeležio i neka razmišljanja nevezana za posao.
Sasvim slučajno 2007. sam našao tekst napisan na sada više nepostojećem sajtu http://www.mojblog.com.
Pomislio sam da bi bilo dobro da objavim bar jedan od „zapretenih“ naslova. Tako je svetlost dana ugledao „Udar struje“ koji sam ponovio i ovde.
Kasnije sam se pohvalio i diplomom:

Blogovanje je slično drugim aktivnostima – čovek treba samo da počne. Posle ide nekako samo po sebi!

Advertisements