Napomena: Ovo je bilo na starom blogu. Smatram da je imalo smisla prebaciti tekst i ovamo.

Ako vam pri procesu odabira potencijalnih kandidata za zaposlenje nije jasno za koji sektor, tj. funkciju biste ih mogli iskoristiti, evo postupka:

1. Stavite 400 cigli u praznu sobu.
2. Uvedite sve kandidate u tu sobu i zatvorite vrata za njima.
3. Kandidate ostavite u sobi oko 6 h, nakon toga se vratite u sobu i analizirajte situaciju prema sledećim kriterijumima:

– Ako su prebrojali sve cigle – KNJIGOVODSTVO
– Ako su prebrojali sve cigle VIŠE puta – REVIZIJA
– Ako su cigle razbacane bez vidljivog sistema po cijeloj sobi – RAZVOJ I ISTRAZIVANJE
– Ako su cigle sistematski podeljene po celoj sobi – PLANIRANJE
– Ako se gađaju međusobno ciglama – RUKOVODIOCI PROIZVODNJE
– Ako svi spavaju – ZAŠTITA NA RADU / PORTIR
– Ako su sve cigle usitnili u sitne dijelove – IT SEKTOR
– Ako samo sede bez veze oko cigli i razgovaraju – KADROVSKA
– Ako su već svi otišli kući – MARKETING
– Ako besciljno gledaju kroz prozor i deluju odsutno – STRATEŠKO PLANIRANJE
– Ako su razdraženi i energično diskutuju međusobno, ali nisu pomerili nijednu ciglu – UPRAVA / TOP MANAGEMENT
– Ako su sazidali profesionalnu peć s dimnjakom, spremili dobar obrok i svi su već pijani – TEHNIČKA SLUŽBA
– Ako su sve cigle nestale – VLADA

Advertisements