Čudne se stvari dešavaju. I u životu i na internetu.
Recimo na fejsbuku. Neko vam ponudi prijateljstvo. Vi to lepo prihvatite i zahvalite se – kako red nalaže. Recimo da posle toga napišete novopečenom prijatelju nekoliko bezazlenih reči, recimo: „Dobro sam, kako si ti?“
Odgovora više nema!
I više se nikada ne javlja. Samo stoji u spisku prijatelja!
Dobro, možda se kome tako i dopada. Nemam ništa protiv. Spisak nije na kamenim pločama koje bih teglio na leđima. Znači ne opterećuje me. Uostalom, možda je to neobično samo meni.
Dešava se da počne prepiska. Razmena desetak (opet bezazlenih!) reči. U jednom ili više navrata. Neke se osobine odmah mogu videti. (Ne)pismenost naprimer.
Svaki posmatrač sa strane bi lako zaključio da li smo jednaki ili nejednaki i u čiju bi korist nejednakost išla.
Zaista se iznenadim kada posle tako kratke prepiske neko počne piše i ponaša se kao da je bar prestolonaslednik/ca a ja prosjak!
Naravno, prepiska se završava bez ikakve rasprave i objašnjavanja. Niti želim niti imam strpljenja da se objašnjavam i raspravljam.
Posle jednog takvog slučaja, uz sliku koju sam našao na internetu dopisao sam tekst. Tako je nastala kombinacija koju vidite.
Naravno, nisam je uputio nikome lično. Postavio sam je na fejsbuk i objavio ovde.
Pametnom jedna dosta!

Advertisements