Vremenom se sve u životu usavršava. Govorni jezik nije nikakav izuzetak. Vrlo je verovatno da, kada bi sada neki naš predak iz srednjeg veka uskrsnuo, ne bi uopšte razumeo šta govorimo. Naravno, teško da bismo i mi njega razumeli.
Pojavio se čitav niz novih reči a mnoge su i promenile svoje značenje.
Od nedavna se pojavila i potreba za uvođenjem još jednog padeža. Tako će ih srpski jezik umesto dosadašnjih sedam, imati osam.
Nakon uvođenja novog padeža, njihova će lista izgledati ovako:
1. padež: nominativ, odgovara na pitanja ko i šta?
2. padež: genitiv, odgovara na pitanja koga i čega?
3. padež: dativ, odgovara na pitanja kome i čemu?
4. padež: akuzativ, odgovara na pitanja koga i šta?
5. padež: vokativ, –
6. padež: instrumental, odgovara na pitanja s kim i s čim?
7. padež: lokativ, odgovara na pitanja o kome i o čemu?
8. novouvedeni padež: koruptiv, odgovara na pitanja kome i koliko?